ببینید | ابراز علاقه متفاوت محمود احمدی‌نژاد به مردم کشور ترکیه با حرکات دست!