نائب رئیس فدراسیون تیراندازی: شاید اتفاق تاریخی دیگری در پاریس رقم بخورد