شوک بزرگ در نقل‌وانتقالات؛ انتقال دو ستاره یک تیم با ۲۰۰ میلیون یورو!