قرارداد رویایی لژیونر ایرانی؛ ۵۷۰ میلیارد تومان + جزئیات مخفی آپشن‌ها