این میوه تابستانی باعث ایجاد گاز، نفخ، حالت تهوع، استفراغ و اسهال می‌شود