سقوط قیمت درهم امارات و منات آذربایجان/ سفر به این کشور در تابستان قدغن؛ هزینه حمل و نقل در عمان مشخص شد