ببینید | تصاویر ترسناک از آتش گرفتن پسر جوان و تلاش دوستش برای عملیات نجات!