تصادف مرگبار در این محله/ هر دو خودرو طعمه حریق شدند