خبر خوش امروز برای متقاضیان وام مسکن/مبلغ وام مسکن افزایش و سود آن کم شد