توزیع کارت اعتباری حمایتی جدید برای این افراد | دریافت تسهیلات ویژه 4 درصدی با سفرکارت