خبر فوری یک منبع آگاه درباره انتخاب وزیر خارجه جدید