ببینید | ادعای محمود احمدی‌نژاد از اطلاع درباره نتایج انتخابات آمریکا در مصاحبه به شبکه تلویزیونی ترکیه!