اولین واکنش تراکتوری‌ها به خرید بزرگ از پرسپولیس +عکس