مراسم بدرقه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به روسیه