شیرخوارگان حسینی روی موج رادیو/ شبکه‌ها چه تدارک دیده‌اند؟