تلاش برای ارسال آخرین گروه‌های یهودیان یمنی به فلسطین اشغالی