زلزله در بازار خودرو؛ محصولات داخلی چقدر ارزان شدند؟ +قیمت