ایست به فیک نیوزهای حوزه سلامت؛ اپلیکیشن خودمراقبتی راه اندازی شد