ویدیو / حریق گسترده یک ساختمان در خیابان کریمخان تهران؛ از شایعه تا واقعیت