دومین همایش علمی هیئت و آیین‎‌های مذهبی برگزار می‌شود