عادل فردوسی‌پور به سیم‌ آخر زد: من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم +ویدئو