۵۵ پهپاد و یک جنگنده میگ-۲۹ ارتش اوکراین سرنگون شدند