گشت‌زنی هواپیمای بدون‌سرنشین این بار در آسمان «غور»