بررسی حماسه‌رزم لشکر 10 سیدالشهداء(ع) در دو عملیات‌