هدیه شیخ حسین انصاریان به پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب