پیش‌بینی‌های جدید درباره تغییر قیمت خودرو/ بازار به کدام سو می‌رود؟