اقامه عزای اهالی فرهنگ و هنر در نمازخانه تالار وحدت