قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و دام زنده امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳/ قیمت مرغ صعود کرد