واکنش وزیر کار به نامه پزشکیان به مخبر/ از خودش سوال کنید که این نامه اصلا مبنای حقوقی دارد یا ندارد؟