نرخ رشد نقدینگی در سراشیبی/ پایه پولی به 21.1 درصد رسید