یک تعهد تا بازگشت سیدحسین حسینی به استقلال/ کاپیتان برمی‌گردد!