سکوت نکونام روی اعصاب هواداران/ پارسال خوب انتقاد می‌کردید! چرا به خاطر تیم با باشگاه دعوا نمی‌کنید آقا جواد!