انتقاد زلنسکی از منتظر ماندن کل جهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا