۵ خروجی تراکتور مشخص شدند/ اعلام زمان حضور اسکوچیچ در تبریز