با فاصله صد کیلومتری بین فرات تا کربلا حضرت عباس علیه السلام چگونه به شط زده است؟! چرا چاه نکندند؟