مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز