"تب دنگی" چند روز طول می‌کشد؟/ علائم گزش "پشه آئدس"