تماس تلفنی علی اف با پزشکیان/دعوت برای سفر به باکو و تهران