ببینید | برخورد متفاوت در ایران و آلمان با یک خودروی مرسدس بنز!