ببینید | نتیجه خونین زورگیری از زن و شوهر جوان؛ گلوله‌باران سارق توسط شوهر!