قیمت دینار عراق پایین آمد؛ سود ارز سهمیه اربعین کم شد/ ریال عمان ثابت ماند؛ قیمت لیر ترکیه عقب نشست