برگزاری هیئت «ائتلاف عاشورائیان» و آیین پرچم‌گردانی عاشورا