نقاشی، خط، شعر و موسیقی در سوگواره عاشورایی "قلم نینوا"