حجم برف در اولین روز تابستان در این نقطه از کشور را ببینید + عکس