کریستیانو رونالدو؛ از بازی کردن کنار پدر تا جشن گرفتن گل پسر!/ نشانه‌ای از پیر شدن CR7