شکست ایتالیا با نمایشی ضعیف و گل به‌خودی/ اسپانیا صعود کرد