مقصد جدید ستاره پرسپولیس؛ بمب نقل و انتقالات در اصفهان منفجر می شود؟