اقدام زشت مشاور پزشکیان در برنامه زنده | میکروفون را پرت کرد و رفت! | ویدئو