زمان رونمایی از اولین خرید پرسپولیس مشخص شد/ قرمز به دنبال های‌جک گزینه استقلال