واکنش حسن روحانی به اتهامات برخی نامزدها در اولین مناظره/ فرصت پاسخگویی را فراهم کنید